Kommuneplan 2013 er screenet for fire forskellige områder: Detailhandel, Vedvarende energikilder, Lavbund og Jordbrug.

Screeningen for de fire områder og en sammenfatning kan ses her:


Genvej til temaerne i kommuneplan 2013:

 

Der er mulighed for at se hvad der gælder for din ejendom: