Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Vandløb Redegørelse

Generelle retningslinjer
Vandløb
Redegørelse
Retningslinjer
Spildevand
Søer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

Alle vandløb skal som hovedregel opnå god kemisk tilstand. Naturlige vandløb skal opnå en god økologisk tilstand svarende til faunaklasse 5-6, mens vandløb, der er udpeget som kunstige eller stærkt modificerede skal opnå et godt økologisk potentiale svarende til faunaklasse 4-5. Den højeste faunaklasse er 7.

 

Nuværende økologisk tilstand eller potentiale

I Halsnæs Kommune er der ca. 150 km åbne vandløb foruden vejgrøfter. Vandplan 2010-15 for Isefjorden og Roskilde Fjord fokuserer på målene for ca. 17 km af disse vandløb. Det gælder for:

·         Arrenakkegrøften

·         Arrenakke Å

·         Arresø Kanal

·         Havelse Å

·         Lyngby Å.

 

Signatur Målsatte vandløb

Kort 7.1.1 Målsatte vandløb i Halsnæs Kommune i Vandplan 1.

 

For ingen af disse 5 vandløb er der krav om vandløbsindsatser i 1. planperiode (2009-2015). De er alle på nær Arresø Kanal offentlige vandløb, hvor kommunen i dag står for vandløbsvedligeholdelsen.

 

Vandløbsklassificeringer og faunaklassemål
Kommunens målsatte vandløb er enten klassificeret som naturlige eller stærkt modificerede vandløb. Arresø Kanal, Lyngby Å og det nederste af Arrenakke Å er klassificeret som stærkt modificeret vandløb.  Arrenakkegrøften, Havelse Å og den øverste del af Arrenakke Å er klassificeret som naturlige vandløb. Der er ikke udpeget ’blødbunds’-vandløb.

 

Kort 7.1.2 Vandløbstyper

 

Kort 7.1.3 Faunaklassemål 

Klassificering af vandløb efter Dansk Vandløbsfaunaindeks

Økologisk tilstand Faunaklasse ”normal”

Faunaklasse

”kunstig/modificeret”

Høj 7 6-7
God 5-6 4-5
Moderat 4 3
Ringe 3 2
Dårlig 1-2 1
Ukendt tilstand 0 0

Når kvaliteten af en vandløb skal bestemmes, ser man på flora og fauna. Klassificeringen sker i 7 klasser.


 


Her kan du læse mere

Miljømålsloven

Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Vandplan 2.3 for Øresund

Vandhandleplan for Halsnæs Kommune


 Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk