Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Vandløb

Generelle retningslinjer
Vandløb
Redegørelse
Retningslinjer
Spildevand
Søer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

Vandløb
 
Dette afsnit er tilføjet til Kommuneplan 2013 gennem Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk