Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

Vand


Kapitlet Vand indeholder de temaer, der handler om vand i Halsnæs Kommune.

Temaerne i kapitlet er:

  • Vand generelt, der fort√¶ller om sammenh√¶ng med √łvrig planl√¶gning, kommuneplanen, spildevandsplanen og Natura-2000 handleplaner
  • Vandl√łb, der handler om vandl√łbstilstande og udviklingspotentialer
  • Spildevand, der handler om at reducere risikoen for overl√łb og belastning af vandmilj√łet i den forbindelse
  • S√łer, der kun omfatter Arres√ł, hvorfor det er m√•let at reducere belastningen for p√• l√¶ngere sigt at f√• en god tilstand i s√łen
  • Kystvande, der handler om badevand og de n√¶re kystvandes tilstand
  • Grundvand, der handler om at sikre grundvandet
  • Lavbundsomr√•der, der handler om lavtliggende omr√•der, der gennem naturgenopretning vil kunne retableres
  • Klimasikring, der handler om at forholde sig til oversv√łmmelser, bortledning og forsinkelse af vand med mere

Kapitlet omhandler alle de vandafsnit, der har været i Regionplan 2005 og som via statens vandplaner og Halsnæs Kommunes vandhandleplan er revideret. Desuden er der lavbundsafsnittet, der er flyttet fra "Åbent land" kapitlet og endelig et nyt afsnit om klimasikring.

 

Kapitlet Vand er gennem Kommuneplantill√¶g nr. 4 suppleret med afsnittene Generelle retningslinjer, Vandl√łb, Spildevand, S√łer, Kystvande og Grundvand. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk