Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand S√łer Retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Redeg√łrelse
Retningslinjer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

7.3.32) Vandkvaliteten i s√łerne skal medvirke til, at de fastlagte milj√łm√•l for s√łer kan opfyldes.

 

7.3.33) Afvanding af s√łer og stillest√•ende vandomr√•der i √łvrigt skal s√• vidt muligt undg√•s.

 

7.3.34) Mindre s√łer, der ikke indg√•r specifikt i vandplanen, reguleres gennem sektorlovgivningen (naturbeskyttelseslov, vandl√łbslov, milj√łbeskyttelseslov mm.). For alle s√łer g√¶lder det, at de skal opn√• god √łkologisk tilstand. Det g√¶lder dog ikke for regnvandsbassiner, spulefelter og lignende tekniske anl√¶g. Ved risiko for manglende m√•lopfyldelse vil der typisk v√¶re behov for at nedbringe tilf√łrslen af n√¶ringsstoffer. Ud over indsats over for bl.a. Spildevand og regnbetingede udledninger kan der v√¶re behov for at reducere tilf√łrsel af n√¶ringsstoffer fra omgivende arealer.

 

7.3.35)¬†Ved udpegede badeomr√•der skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets krav om tilfredsstillende kvalitet. Kvalitetsm√•let for badevand er, at alt badevand ved udgangen af 2015 i det mindste skal v√¶re klassificeret som tilfredsstillende. Det vil sige, at de krav, der fremg√•r af badevandsbekendtg√łrelsen, skal v√¶re opfyldt.

Opfyldelsen af krav til badevandskvalitet er en grundl√¶ggende indsats som f√łlge af badevandsbekendtg√łrelsen, som kommunerne skal vurderer de konkrete indsatser for i de kommunale handleplaner og reviderede spildevandsplaner.

 

7.3.36) For vandomr√•der, hvor en sluse eller klap, fx kontrolklap eller h√łjvandsklap, medf√łrer, at vandudvekslingen mellem to tilgr√¶nsende vandomr√•der ikke flyder frit, men i st√łrre eller mindre grad styres af mennesker, skal den hidtidige drifts- og vedligeholdelsespraksis forts√¶ttes, med mindre andet udtrykkeligt er angivet i specifikke retningslinjer for de p√•g√¶ldende vandomr√•der.

 

7.3.37)¬†Indvinding af overfladevand m√• ikke v√¶re til hinder for, at s√łerne opfylder de fastlagte milj√łm√•l.

 
 

 

Lovgrundlag

Redeg√łrelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk