Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Søer Redegørelse

Generelle retningslinjer
Vandløb
Spildevand
Søer
Redegørelse
Retningslinjer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

I Halsnæs Kommune er det udelukkende Arresø, der indgår i vandplanerne. Arresø er i vandplanen angivet som en lavvandet sø og målet er, at Arresø skal opnå god økologisk tilstand inden udgangen af 2027. Arresø er samtidig udpeget som et Natura 2000-område. For at Arresø kan opnå en god økologisk tilstand skal både tilførslen af fosfor og den fosfor der er bundet i bundsedimentet reduceres.

 

Staten har udskudt målet om at Arresø kan opnå god økologisk tilstand inden udgangen af 2015. I denne planperiode er der udelukkende indsatser for at reducere den eksterne belastning til 6 tons P/år, hvilket primært sker ved reduktioner i Hillerød og Gribskov kommuner.  

 


Her kan du læse mere

Miljømålsloven

Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord

Vandplan 2.3 for Øresund

Vandhandleplan for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk