Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Søer

Generelle retningslinjer
Vandløb
Spildevand
Søer
Redegørelse
Retningslinjer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
 

Søer


Byrådet vil

- sikre vandkvaliteten Arresø ved i første omgang at reducere fosfortilledningen, og i næste omgang at reducere mængden af bundet fosfor i søen. Det skal ske i et samarbejde med de to øvrige Arresø-kommuner, Gribskov og Hillerød. 
Dette afsnit er tilføjet til Kommuneplan 2013 gennem Kommuneplantillæg nr. 4 - Vandtemaer

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk