Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Lavbundsområder

Generelle retningslinjer
Vandløb
Spildevand
Søer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Redegørelse
Retningslinjer
Klimasikring
 

Lavbundsområder


Byrådet vil

- fremme muligheden for, at det naturlige vandstandsniveau på udvalgte og afgrænsede områder kan genskabes på lavbundsarealer til glæde for vandmiljøet, naturen og som led i at sikre opsamling af vand fra lavtliggende byområder. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk