Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Klimasikring Retningslinjer

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
Redeg√łrelse
Retningslinjer
 

7.7.81) Omr√•der, hvor der er v√¶sentlig risiko for oversv√łmmelse, skal friholdes for alle former for ny bebyggelse og anl√¶g. Der kan dog etableres anl√¶g, der kan t√•le oversv√łmmelser. En udpegning af arealer f√łlger efter klimatilpasningsplanen.

7.7.82) Visse omr√•der, skal s√łges sikret mod oversv√łmmelse for at fastholde og sikre de v√¶rdier, der i dag findes i omr√•derne (byggeri og anl√¶g). En udpegning af arealer f√łlger efter klimatilpasningsplanen.

7.7.83) Anvendelsen af klimatilpasningsomr√•der m√• ikke forhindre omr√•dernes funktion som klimatilpasningsomr√•de, ligesom der ikke m√• etableres byggeri eller anl√¶g, der forhindrer denne funktion. En udpegning af arealer f√łlger efter klimatilpasningsplanen.

7.7.84) I alle rammeomr√•der kan der etableres anl√¶g til forsinkelse af regnvand. Det kan v√¶re bassiner, s√łer, underjordiske anl√¶g eller lignende. S√•danne anl√¶g skal tilpasses rammeomr√•dets karakter og v√¶rdier.

7.7.85) I alle by- og sommerhusomr√•der skal det sikres, at der fastholdes en stor andel af ubef√¶stede arealer, hvor regnvand har en mulighed for at sive ned, og ikke bliver afledt til kloak, vandl√łb og lignende.
 

 

Lovgrundlag

Lov om vurdering og styring af oversv√łmmelsesrisikoen fra vandl√łb og s√łer. Bekendtg√łrelse om vurdering og risikostyring for oversv√łmmelser fra havet, fjorde eller andre dele af s√łterritoriet.

 


 

Udpegningsgrundlag

Omr√•der, der er udpeget som lavbundsomr√•der i Kommuneplan 2013. Omr√•der, der ved en modelanalyse, hvor der tages hensyn til terr√¶nforhold, diger, d√¶mninger, broer med mere, viser sig at kunen blive oversv√łmmet ved ekstreme h√¶ndelser f.eks. omkring vandl√łb, s√łer og fjorde - blouespot-analyse. (Ingen omr√•der udpeges f√łr klimatilpasningsplanen er gennemf√łrt).

 
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk