Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Vand Klimasikring

Generelle retningslinjer
Vandl√łb
Spildevand
S√łer
Kystvande
Grundvand
Lavbundsområder
Klimasikring
Redeg√łrelse
Retningslinjer
 

Klimasikring


Byrådet vil

Sikre v√¶rdier mod oversv√łmmelser ved ekstreme forhold, hvis der er en v√¶sentlig risiko for oversv√łmmelser i omr√•det. Byr√•det vil ogs√• sikre, at endnu ikke udnyttede arealer, hvor der er en v√¶sentlig risiko for oversv√łmmelse, friholdes for anvendelser, der ikke t√•ler oversv√łmmelser, som for eksempel bolig- og erhvervsbyggeri. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk