Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Tillæg Vedtaget Solcelleanlæg ved Evetofte

 

Plannavn
Solcelleanlæg ved Evetofte

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
6. oktober 2015

Dato for ikrafttræden
21. oktober 2015

Høring start
25. juni 2015

Høring slut
20. august 2015


Baggrund

Solenergi Danmark A/S ønsker at etablere et solcelleanlæg ved Evetofte. Anlægget er så stort, at det kræver, at der kommuneplanlægges for det. Da der ikke er udlagt rammer i kommuneplanen på det pågældende sted, skal der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.
Kommuneplantillægget fastsætter rammer for lokalplaner i området
.


Formål

Kommuneplantillæg til Kommuneplan for Halsnæs Kommune 2013-2025 skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.

Kommuneplantillægget udlægger et nye rammeområde – 1.T4 til solcelleanlæg. De nye rammebestemmelser for 1.T4 fremgår af nedenstående.

Formålet med kommuneplantillægget er at muliggøre etableringen af et teknisk anlæg i form af solcelleanlæg.


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk