Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Tillæg Vedtaget For et område på Læssevejen

 

Plannavn
For et område på Læssevejen

Status
Vedtaget

Dato for endelig vedtagelse
15. september 2015

Dato for ikrafttræden
30. september 2015

Høring start
18. juni 2015

Høring slut
13. august 2015


Baggrund

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 8.B16 som udlægger det til boligformål i form af énfamiliehuse. Området har imidlertid en beliggenhed der gør det oplagt at give mulighed for etagebyggeri og dermed skabe et mere markant hjørne mod Amtsvejen.

 


Formål

Formålet med kommuneplantillæg nr 16 er, at sikre mulighed for byggeri i 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 75. Dette forslag til kommuneplantillæg nr. 16 giver denne mulighed.

 


Gælder for hele kommunen?
Nej

Flgende rammeomrder bliver aflyst ved tillggets endelige vedtagelse:


Flgende nye rammeomrder bliver udlagt i tillgget:

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk