Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik VVM-pligtige anlæg Retningslinjer

Trafik og parkering
Tekniske anlæg
VVM-pligtige anlæg
Redeg√łrelse
Retningslinjer
St√łjbelastede omr√•der
 

6.3.1 Etablering af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt forudsætter, at der på baggrund af en vurdering af virkningerne på miljøet (VVM) udarbejdes kommuneplantillæg med rammer for anlæggets beliggenhed og udformning.
 

Lovgrundlag

Retningslinjerne for Tekniske anl√¶g er fastsat i medf√łr af Planlovens ¬ß 11g samt Bekendtg√łrelse af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anl√¶gs virkning p√• milj√łet (VVM) i medf√łr af lov om planl√¶gning

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk