VVM-pligtige anlæg


Byrådet vil

- sikre, at der ved planlægning af nye større byggerier og anlæg tages hensyn til miljøpåvirkninger af omgivelserne gennem udarbejdelse af en vurdering af virkninger på miljøet for VVM-pligtige anlæg.