Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik Trafik og parkering Retningslinjer veje

Trafik og parkering
Redeg√łrelse
Retningslinjer veje
Retningslinjer stier
Tekniske anlæg
VVM-pligtige anlæg
St√łjbelastede omr√•der
 

Kort 6.1.1

 

 

Se kortet i stort format.

 

Kort 6.1.2


Se kortet i stort format.


Kollektiv trafik

6.1.1 Kommuner og trafikselskaber skal ved forbedring af terminaler s√łrge for, at der er cykelparkering i tilstr√¶kkeligt omfang og placeret bedst muligt i forhold til terminalernes skiftemuligheder.

 

6.1.2 Der skal sikres god tilslutning fra stationer til det rekreative stinet.

 

Veje og s√łtransportcentre

6.1.3 For at sikre den fremtidige fremkommelighed for bilister fra Hundested og Frederiksv√¶rk til Hiller√łd og Frederikssund kan s√•vel rute 16 som rute 211 udvides til 3 spor fra Kregme til henholdsvis Hiller√łd og Frederikssund. P√• retningsliniekort 6.1.1 er linjef√łringen vist som princip. Den endelige linjef√łring vil blive fastlagt gennem en anl√¶gslov eller VVM.

 

6.1.4 Der skal fremover findes en l√łsning p√• fremkommelighedsproblemerne gennem Kregme og i s√¶rdeleshed i Kregmerundk√łrslen. P√• lang sigt kan det ske gennem en omfartsvej, men p√• kortere sigt er der prim√¶rt brug for en kapacitetsudvidelse. Det kan ske ved at udvide rundk√łrslen, signalregulere den, bygge shunts (drejebaner udenom rundk√łrslen) eller √¶ndre den til et lyskryds. Vejdirektoratet har ikke pt. konkrete planer herfor.

 

6.1.5 Hundested Havn er udpeget som s√łtransportcenter.

 

6.1.6 Halsn√¶s Kommunes vejnet er klassificeret ud fra vejenes trafikale funktion og betydning. Klassificeringen fremg√•r af retningslinjekort 6.1.1 Vejdirektoratet er vejbestyrelse for de to statsveje, rute 16 og 211¬†mellem gr√¶nsen til Hiller√łd Kommune og Fjordvej i Hundested henholdsvis gr√¶nsen til Frederikssund Kommune og Kregme - begge veje er gennemfartsveje. Halsn√¶s Kommune er vejbestyrelse for resten af gennemfartsvejene, fordelingsvejene og de prim√¶re lokalveje. De √łvrige veje er prim√¶rt private veje.

 

6.1.7 Nyanl√¶g og st√łrre vejforl√¶gninger skal planl√¶gges s√•ledes, at de n√łdvendige faunapassager og krydsninger af stier sikres.

 

6.1.8 Nye vejanl√¶g kan normalt ikke gennemf√łres¬† inden for omr√•der med f.eks. biologiske-, kulturhistoriske- eller landskabsbeskyttelsesinteresser.

 

6.1.9 Nyanlæg og regulering af veje inden for områder, som er udpeget som beskyttelsesområder, skal respektere områdets karakter, herunder dets rekreative anvendelse og beskyttelsesbehov.

 

6.1.10 Der er planlægningsforbud for veje inden for Natura2000 områder.

 

6.1.11 Ved udbygning af st√łrre nye byomr√•der, skal der sikres mulighed for s√•vel kollektiv trafikbetjening som veje og stier.

 

6.1.12 Der skal sikres en god og sikker tilg√¶ngelighed til boligomr√•det¬† ved R√•dhusparken fra Peder Falstersvej/N√łrregade for b√•de biler, cyklister og g√•ende.

 

6.1.13 Der skal fremover arbejdes for at finde l√łsninger p√• fremkommelighed og trafiksikkerhed, hvor kommuneveje og stier sluttes p√• statsvejene.

 

6.1.14 Kommuneplanen giver mulighed for en ændret anvendelse af Hundested Nordhavn fra erhverv til boliger. Trafikbetjening af dette område sker via den kommunale del af Amtsvejen til statsvejen mod Frederiksværk.

 

6.1.15 Kommuneplanen giver mulighed for at √¶ndre anvendelsen af erhvervsomr√•det (Expan) i √ėlsted til boliger. Gennem lokalplanl√¶gning skal der arbejdes for en god og sikker trafik- og stiadgang til omr√•det, s√•ledes at der skabes en god sammenh√¶ng mellem √ėlsted by og det nye boligomr√•de.

 

6.1.16 Det skal v√¶re muligt at indrette samk√łrselsparkeringspladser i tilknytning til det overordnede vejnet.

 

Parkering

6.1.28 Der skal udl√¶gges parkeringsareal efter f√łlgende retningslinjer:

- 1 parkeringsplads pr. 25 m2 butiksareal. Der kan dog fasts√¶ttes st√łrre eller mindre krav, hvis der er forhold, der taler herfor. Der kan v√¶re f√¶rre p-pladser ved en butik, der ligger i et omr√•de med mange p-pladser i forvejen, f√¶rre ved butikker, der ikke har s√¶rligt mange kunder, krav om trailerparkering (ekstra lange) ved f.eks. byggemarkeder, reduceret krav i bymidterne, flere ved enkeltliggende butikker, der ikke kan drage nytte af andre p-pladser.

- 1 parkeringsplads pr. 50 m2 erhvervsareal.

- 1¬Ĺ parkeringsplads pr. bolig ved t√¶t-lav og etagebebyggelse. Kravet kan reduceres ved ungdoms-, √¶ldre- eller plejeboliger, hvis det sk√łnnes rimeligt ogs√• set i forhold til n√¶romr√•dets parkeringsforhold i √łvrigt.

- 2 parkeringspladser pr. bolig ved åben-lav bebyggelse.

 

6.1.29 Der skal afsættes areal til parkering og afsætning i områder med offentlige formål.

 

6.1.30 Byrådet kan bestemme, hvor mange af de udlagte parkeringspladser, der skal anlægges og hvornår de skal anlægges. Byrådet kan også bestemme, at der i særlige tilfælde kan udlægges areal til færre parkeringspladser end ovenfor nævnt. Det kan f.eks. være ved byggeri af ældreboliger, ungdomsboliger og lignende.

 

6.1.31 Ved anlæg af offentligt tilgængelige parkeringsanlæg skal der etableres handicapparkerings-pladser efter Dansk Standard. I særlige tilfælde, hvor det kan vises , at der ikke vil være behov for det krævede antal parkeringspladser, kan det reduceres.

 

6.1.32¬† En parkeringsplads skal minimum v√¶re 2,5 x 5 meter. Man√łvrearealer skal mindst v√¶re 7 meter.

 

6.1.33 I bolig-, center- og sommerhusomr√•der samt gr√łnne omr√•der og omr√•der til offentlige form√•l m√• der ikke - ud over af- og p√•l√¶sning - ske parkering af k√łret√łjer med en totalv√¶gt p√• over 3.500 kg.

 

6.1.34 Der kan udlægges områder til lastbilparkering. Området skal sikres en god tilslutning til det overordnede vejnet. 


Lovgrundlag

Retningslinjerne for trafik fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11 a, stk. 4.

 

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlaget fra Kommuneplan 2009 og Fingerplan 2013 er videref√łrt i Kommuneplan 2013. Fingerplanen fasts√¶tter nogle overordnede arealreservationer til trafik- og forsyningsvirksomheder. I Halsn√¶s Kommune skal der medtages arealreservationer til f√łlgende mulige fremtidige, overordnede vejanl√¶g: Frederiksv√¶rk-Hiller√łd og Frederiksv√¶rk-Frederikssund med 3 spor. Hundested Havn er fastholdt som regionalt s√łtransportcenter, som det har v√¶ret i regionplanen siden 1997. Kommuneplanen forholder sig ikke til den statslige trafikplan, da denne ikke omhandler lokalbanerne. Halsn√¶s Kommune samarbejder med Lokalbanen, der varetager koblingen til S-togsnettet og til det statslige banenet, der er omfattet af den statslige trafikplan. Ligesom Halsn√¶s Kommune samarbejder med nabokommuner og Vejdirektoratet om at sikre en sammenh√¶ngende overordnet trafikstruktur i hovedstadsomr√•det. Der er i 2009 udarbejdet en trafikplan, der fastl√¶gger bl.a. en vejstruktur og stistruktur for kommunen.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk