Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik Trafik og parkering Retningslinjer veje Retningslinjer stier

Trafik og parkering
Redeg√łrelse
Retningslinjer veje
Retningslinjer stier
Tekniske anlæg
VVM-pligtige anlæg
St√łjbelastede omr√•der
 

Se kortet i stort format.

Kort 6.1.3

Regionale trafikstier

6.1.17 Trafikstier vist p√• kort 6.1.2 skal indg√• i den videre lokalplanl√¶gning og dermed medvirke til sikring af stinettets gennemf√łrelse.

 

6.1.18 Regionale trafikstier skal generelt være stier i eget tracé eller stier, der er tydeligt adskilt fra biltrafikken, f.eks. ved hjælp af en græsrabat eller en kantsten. På strækninger med direkte kontakt til biltrafikken skal der være en tydelig adskillelse mellem biler og cykler.

 

6.1.19 Det skal tilstræbes, at den cykelbane, der er ved Amagerhuse, ombygges til en cykelsti i eget tracé.

 

Rekreative stier

6.1.20 Kommunen skal gennem planlægning sikre det regionale og lokale rekreative stinet bl.a. gennem indarbejdelse i lokalplaner.

 

6.1.21 Regionale rekreative stier såsom Fjordstien og Nordkyststien skal sikres og skiltes.

 

6.1.22 Der skal i samarbejde med nabokommunerne fastl√¶gges et forl√łb for Arres√łstien, hvorefter den skal realiseres og skiltes. √ėvrige regionale stier p√• Arren√¶s skal ligeledes skiltes.

 

6.1.23 Der skal sikres sammenhæng mellem regionale rekreative stier, regionale trafikstier og lokale stier.

 

6.1.24 Lokale stier udg√łr et finmasket stinet best√•ende af stier med stianl√¶g, bred kantbane eller stier ad lokalveje uden anl√¶g eller afm√¶rkning.

 

6.1.25 Andre stier i det åbne land som f.eks. trampestier og markveje, der ikke er vist på kort 6.1.2 er fortsat beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven.

 

6.1.26 På baggrund af kommunes stiplan skal der arbejdes for at sikre de mange rekreative stier, herunder forbindelsen mellem de regionale rekreative stier, forbindelsen til kyster og andre rekreative områder samt stierne fra boligområder og sommerhusområder til de rekreative områder.

 

6.1.27 Stierne i det overordnede regionale rekreative stinet b√łr, (og skal ved nyanl√¶g) have sikrede sk√¶ringer, om n√łdvendigt niveaufri, over eller under barrierer, som veje, baner og vandl√łb, s√• stiernes oplevelsesv√¶rdi, sikkerhed og sammenh√¶ng tilgodeses.

 

Stierne fremgår af retningslinjekort 6.1.2.

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk