Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik Trafik og parkering

Trafik og parkering
Redeg√łrelse
Retningslinjer veje
Tekniske anlæg
VVM-pligtige anlæg
St√łjbelastede omr√•der
 

Trafik og parkering


Byrådet vil

- arbejde for at Halsnæs Kommune bliver en bæredygtig pendlerkommune ved at forbedre den kollektive trafik og cykeltrafikken i samarbejde med overordnede myndigheder og nabokommuner.

 

- den kollektive trafik styrkes optimalt, hvis kommunen på sigt kan blive betjent af S-tog og eventuelt af hurtigbusser.

 

- den bl√łde trafik kan styrkes ved at f√• udarbejdet en cykelplan, som kan v√¶re med til at st√łtte op om den b√¶redygtige trafik og skabe attraktive alternativer til biltrafikken. Dette indbefatter dels, at der er et finmasket stinet af bef√¶stede og oplyste stier mellem boligomr√•der og skoler, institutioner, stationer, butikker og anden service og dels at der f√łres informationskampagner for cykler.

 

- der skal arbejdes for at optimere det eksisterende vejnet, s√• der opn√•s en god fremkommelighed for biltrafikken. Det skal ske med respekt for bymilj√łer og med fokus p√• trafiksikkerhed og sundhed, s√•ledes at gener og milj√łp√•virkninger s√•som st√łj begr√¶nses. Fokus er b√•de p√• vejene internt i kommunen, men ogs√• p√• opgradering af vejene og trafikanl√¶ggene til Frederikssund og Hiller√łd f.eks. til at blive 3-sporsveje og en forbedring af trafikforholdene i Kregme.

 

- sikring og realisering af et sammenh√¶ngende rekreativt stinet i det √•bne land best√•ende af s√•vel regionale som lokale stier er et andet indsatsomr√•de. Det er vigtigt, at der skabes god adgang fra byer og sommerhusomr√•der til det √•bne land, til kysten og til √łvrige rekreative omr√•der. Ligesom det ud fra en turistpolitisk overvejelse er vigtigt at skilte disse stier. 

 

 

Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk