Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik Støjbelastede områder

Trafik og parkering
Tekniske anlæg
VVM-pligtige anlæg
Støjbelastede områder
Redegørelse
Retningslinjer
 

Støjbelastede områder


Byrådet vil

- arbejde for at minimere konflikter mellem støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, støjende anlæg og aktiviteter. Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk