Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Teknik St√łjbelastede omr√•der Retningslinjer

Trafik og parkering
Tekniske anlæg
VVM-pligtige anlæg
St√łjbelastede omr√•der
Redeg√łrelse
Retningslinjer
 

Se kortet i stort format.


Kort 6.4


6.4.1 N√•r der udl√¶gges nye arealer til st√łjf√łlsom arealanvendelse, skal der foretages en vurdering af st√łj fra veje, jernbane, virksomheder og st√łjende fritidsanl√¶g, s√• det sikres, at Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier for st√łj kan overholdes i planomr√•det.

 

6.4.2 N√•r der etableres nye veje og jernbaner, skal det s√• vidt muligt tilstr√¶bes, at Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier for st√łj kan overholdes i eksisterende og planlagte omr√•der med st√łjf√łlsom anvendelse.

 

6.4.3 Der kan ikke placeres eller udvides st√łjende fritidsanl√¶g i omr√•der, hvor der er forbud mod st√łjende friluftsanl√¶g.

 

6.4.5 St√łjende friluftsanl√¶g kan placeres og udvides udenfor de omr√•der, der er n√¶vnt i retningslinje 6.4.3, n√•r¬†friluftsanl√¶ggene overholder Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nser for st√łj fra friluftsanl√¶g.

 

6.4.6 Placering af nye anlæg og udvidelse af eksisterende anlæg til sportsflyvepladser, motorsportsbaner og skydebaner kan kræve udarbejdelse af kommuneplantillæg. Flyvepladser og motorsportsbaner kan kræve VVM-vurdering og kommuneplantillæg. Det vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde, om nye skydebaneanlæg kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

 

6.4.7 Nye virksomheder og st√łjende anl√¶g kan kun etableres, hvis Milj√łstyrelsens vejledende gr√¶nsev√¶rdier for st√łj fra anl√¶ggene kan overholdes i omr√•der med st√łjf√łlsom anvendelse og i omr√•der, der er udlagt til st√łjf√łlsom anvendelse.

 

6.4.8 N√•r der placeres nyt byggeri til st√łjf√łlsom anvendelse omkring st√•lv√¶rksomr√•det i Frederiksv√¶rk, skal det sikres, at byggeriet efterkommer kravene i de udlagte st√łjzoner.

 

1.St√łjzone I (over 50 dB)

Nye lokalplaner for omr√•det skal sikre, at der i omr√•det ikke udl√¶gges nye arealer til st√łjf√łlsom anvendelse.

 

2.St√łjzone II (mellem 45 og 50 dB)

Nye lokalplaner for omr√•det skal sikre, at der i omr√•det kun udl√¶gges nye arealer til: Blandet bolig- og erhvervsbyggeri, centeromr√•der og etageboliger. T√¶t lav boligbebyggelse kan opf√łres inden for denne zone, hvis det sikres, at bebyggelsen ved sin udformning og placering er medvirkende til at s√¶nke st√łjniveauet i de rekreative udearealer til et niveau svarende til zone III - denne effekt skal dokumenteres. Byr√•det kan stille krav om st√łjd√¶mpning af nye boliger i omr√•det.

 

3.St√łjzone III (under 45 dB)

Ingen begr√¶nsninger. Byr√•det kan stille krav om st√łjd√¶mpning af nye boliger i omr√•det.


 


Lovgrundlag

Retningslinjerne for st√łjbelastede arealer er fastsat i medf√łr af planlovens ¬ß 11a, stk. 1, nr. 8.

 

Udpegningsgrundlag

Udpegningsgrundlag er overf√łrt fra Kommuneplan 2009 og fra st√łjplanl√¶gning af overordnede veje.
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk