Støjbelastede områder


Byrådet vil

- arbejde for at minimere konflikter mellem støjfølsom arealanvendelse, f.eks. boliger, støjende anlæg og aktiviteter.