Sitemap

 Om kommuneplanen


       Forord


       Indledning


             Plan- og Agenda Strategi


             Landsplanredegørelsen


             Landsplandirektiver


             Statens vand- og naturplaner


             Den regionale udviklingsplan


             RĂĽstofplan


             Nabokommunernes planlĂŚgning


             Lov om planlĂŚgning


       Miljøscreening


             Sammenfatning af screeninger


             Screening detailhandelstemaet


             Screening vedvarende energi


             Screening lavbund


             Screening jordbrug


       Ă†ndringer


 TvĂŚrgĂĽende temaer


       Klima


       Sundhed


       Kultur og oplevelser


       SocialomrĂĽdet


       Børn og Unge


       Ă†ldre


 Byer


       Bymønster


             Redegørelse


       Byudvikling og rĂŚkkefølgebestemmelser


             Redegørelse


             Retningslinjer


       By- og boligudvikling


             Redegørelse


             Retningslinjer


       FrederiksvĂŚrk


             Redegørelse


       Hundested


             Redegørelse


       CenteromrĂĽder og detailhandel


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Erhverv


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Virksomheder med sĂŚrlige beliggenhedskrav


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Fritid


       Sommerhuse


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Kolonihaver


             Redegørelse


             Retningslinjer


       FriluftsformĂĽl


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Ă…bent land


       VĂŚrdifulde landskaber


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Kulturarv


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Geologi


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Biologi


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Skovrejsning


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Jordbrug


             Redegørelse


             Retningslinjer


       RĂĽstoffer


             Redegørelse


             Retningslinjer


       KystnĂŚrhedszonen


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Teknik


       Trafik og parkering


             Redegørelse


             Retningslinjer veje


       Tekniske anlĂŚg


             Redegørelse


             Retningslinjer


       VVM-pligtige anlĂŚg


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Støjbelastede omrĂĽder


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Vand


       Generelle retningslinjer


       Vandløb


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Spildevand


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Søer


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Kystvande


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Grundvand


             Redegørelse


             Retningslinjer


       LavbundsomrĂĽder


             Redegørelse


             Retningslinjer


       Klimasikring


             Redegørelse


             Retningslinjer


 Rammer


       Melby


       Vinderød


       Enghaven


       FrederiksvĂŚrk


       Magleblik


       Kregme


       Ă˜lsted


       Hundested


       LynĂŚs


       Torup


       EnkeltomrĂĽder


             Forslag


             Vedtaget


    

 Bilag


       Bilag 1 - Biofaktor


             Beregning af biofaktor


       Bilag 2 - Detailhandel


             Kort 2.1 FrederiksvĂŚrk


             Kort 2.2 Hundested


             Kort 2.3 Ølsted


             Kort 2.4 LynĂŚs


             Kort 2.5 Torup


             Kort 2.6 Liseleje


             Kort 2.7 Asserbo


             Kort 2.8 Enghaven


             Kort 2.9 Kregme


       Bilag 3 - Telemaster


       Bilag 4 - Støj


       Bilag 5 - Retningslinieoversigt


             Grundvand


             Spildevand


             Vandløb, søer og kystvande


       Bilag 6 - BevaringsvĂŚrdige bygninger


       Bilag A - Industrimuseets bemĂŚrkninger


       Bilag B - Bebyggelsesprincipper, Hundested Havn


       Bilag C - Bebyggelsesprincipper, Nørregade Hundested


       Bilag D - Kort over Auderødlejren


       Tabeller


             tabel_3-2-1


             tabel_3-6-1


             tabel_3-6-2


             tabel_3-6-3


             tabel_3-6-4


             StøjgrĂŚnser_ved_veje


             StøjgrĂŚnser_ved_jernbaner


             StøjgrĂŚnser_ved_virksomheder


       Kortbilag


 Hvad gĂŚlder for mig?


 TillĂŚg