Rammeområde 9.R9


Plannavn
Lynæs Fort

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Rekreative formål, se bemærkninger

Bemærkning
Omr√•det omfatter et fredet kystfort og er udpeget som kystkile. Omr√•det indeholder bevaringsv√¶rdige kulturmilj√łer. Eksisterende bygninger kan anvendes til boliger, offentlig og privat service f.eks. kursussted.

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget