Rammeområde 9.R13


Plannavn
Lynæs Camping

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Anvendelse
Campingplads

Bemærkning
Området kan kun bebygges med hytter

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget