Rammeområde 9.R10


Plannavn
Stejleplads

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Landzone og byzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Området må ikke bebygges

Anvendelse
Naturområde

Her gælder også
4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget