Rammeområde 9.O2


Plannavn
Halsnæs Centret

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
2

Anvendelse
Ældrecenter

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget