Rammeområde 9.E2


Plannavn
Lynæs Havn

Plandistrikt
Lynæs

Max. bygningshøjde
8,5 m

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
8,5 meter

Anvendelse
Erhvervsformål med tilknytning til Lynæs Havn

Her gælder også
3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget