Rammeområde 9.B3


Plannavn
Høje Tøpholm

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Kan kun udstykkes, hvis et større samlet område sælges med henblik på private ejer- eller lejerboliger.

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
3

Anvendelse
Boligformål, etageboliger

Bemærkning
Der skal sikres en klar afgrænsning mellem byggeriet og landskabet. Der skal sikres offentlig adgang til grønne arealer.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget