Rammeområde 9.B22


Plannavn
Nellikevej

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
1000

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget