Rammeområde 9.B19


Plannavn
Forsythiavej

Plandistrikt
Lynæs

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager

Anvendelse
Boligformål, tæt lav

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget