Rammeområde 8.R10


Plannavn
Skovområde nord for Storebjerg

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Der må ikke opføres bebyggelse

Anvendelse
Bynært naturområde, fredskov

Her gælder også
5.1, 5.4, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget