RammeomrĂĄde 8.O8


Plannavn
Bøgebjerggårdområdet

Dato for ikrafttræden
21. oktober 2014

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
800 m2

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Børne- og ungdomsinstitutioner, lege- og idrætsanlæg, foreningsvirksomhed, grønne arealer og tekniske anlæg som f.eks. solvarmeanlæg.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved fřlgende tillćg: Kommuneplantillæg nr. 8 for solvarmeanlæg ved Hundested Varmeværk