RammeomrĂĄde 8.O7


Plannavn
Bibliotek, kulturhus og boliger

Anvendelse konkret
Blandet bolig og erhvervsbebyggelse

Plandistrikt
Hundested

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700 m2

Bebyggelsesprocent
50 samlet, 70 for matrikel 3fm alene, 30 for øvrige alene

Max. antal etager
3 for matrikel 3fm, 1½ i øvrigt

Anvendelse
Bibliotek, kulturhus, institutionsformĂĄl, undervisning, liberale erhverv, restaurationsformĂĄl, mindre produktionsvirksomheder uden oplag, boliger.

Bemærkning
Der må kun etableres virksomheder, der ikke er potentielt grundvandstruende, jf. ”tilladelsesliste”. Boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg.

Parkeringspladser og kørearealer skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra
der sker kontrolleret afløb.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved fřlgende tillćg: Kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2013