Rammeområde 8.C7


Plannavn
N√łrregade vest

Dato for ikrafttræden
9. maj 2016

Plandistrikt
Hundested

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Centerformål

Bemærkning
Omr√•det kan anvendes til boligform√•l, kulturelle form√•l , liberale erhverv og erhverv, der kan indpasses uden gener for boligomr√•det. Ny bebyggelse skal opf√łres som enkeltst√•ende huse.

Ved nye boliger skal der holdes en afstand på 25 meter til jernbanen.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget

Rammen er oprettet ved fÝlgende tillśg: For Hundested Bymidte