Rammeområde 7.O3


Plannavn
Ølsted Skole

Plandistrikt
Ølsted

Max. bygningshøjde
12,5 m

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
2 eller 12,5 m

Anvendelse
Skoleformål

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget