Rammeområde 7.B5


Plannavn
Fabiksvej

Plandistrikt
Ølsted

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Områdets karakter af tæt landsbybebyggelse skal forstærkes gennem bygningernes placering og udformning.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget