Rammeområde 7.B12


Plannavn
H.J. Henriksensvej nord for banen

Plandistrikt
√ėlsted

Zonestatus
Byzone

Anvendelse
Boligformål med mulighed for liberalt erhverv

Bemærkning
Omr√•det kan omdannes fra erhvervsomr√•de til boligomr√•de med mulighed for liberalt erhverv. Gennem lokalplanl√¶gning skal der sikres en god og sikker trafik- og stiadgang til omr√•det, s√•ledes at der sikres en god sammenh√¶ng mellem √ėlsted by og det nye boligomr√•de. Der m√• gerne arbejdes med en arkitektonisk meget vision√¶r bebyggelse.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget