Rammeområde 6.R2


Plannavn
Kolonihaverne M√łllehaverne

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Anvendelse
Kolonihaver med tilh√łrende f√¶llesanl√¶g, boldbaner, p-plads

Bemærkning
Omr√•dets afgr√¶nsning mod det √•bne land skal fastholdes. Omr√•det skal friholdes for anden bebyggelse end den til form√•let n√łdvendige. Bebyggelse og anl√¶g skal harmonere med omgivelserne. Dele af omr√•det skal afsk√¶rmes mod omgivelserne af et beplantningsb√¶lte. Kolonihaveomr√•det indeholder kulturhistoriske v√¶rdier der skal s√łges bevaret. Omr√•det skal v√¶re offentligt tilg√¶ngeligt under hensyn til omr√•dets anvendelse og landskabet.

Her gælder også
3.3, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget