Rammeområde 6.O5


Plannavn
Fuglsang Ridecenter

Anvendelse konkret
Andre idrætsanlæg

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
10

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Rideskole med tilh√łrende faciliteter og bolig

Bemærkning
Omr√•det skal friholdes for anden bebyggelse end den til form√•let n√łdvendige. Bebyggelse og anl√¶g skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet. Eksisterende terr√¶nforhold og beplantning skal i st√łrst muligt omfang bevares. Omr√•det skal afsk√¶rmes af et beplantningsb√¶lte. Omr√•det skal v√¶re offentligt tilg√¶ngeligt under hensyn til omr√•dets anvendelse og landskabet.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget