Udskriv siden Få siden læst op Oversigt A-Å Kontakt
Om kommuneplanen Tværgående temaer Byer Fritid Åbent land Teknik Vand Rammer Bilag Hvad gælder for mig? Tillæg

Du er her: Home Rammer Enkeltområder Vedtaget 6.O3

Melby
Vinder√łd
Enghaven
Frederiksværk
Magleblik
Kregme
√ėlsted
Hundested
Lynæs
Torup
Enkeltområder
Forslag
Vedtaget
8.B27
8.B26
9.B2
9.B1
9.E1
9.O3
10.B4
10.B1
10.O2
10.R8
9.B23
10.B5
10.R13
10.S16
10.S14
10.S13
10.R5
10.R6
10.R3
10.S6
10.S7
10.S4
9.C1
9.E2
9.R14
9.O5
9.O6
9.R7
9.R6
9.R9
9.R10
9.R11
10.R7
10.S10
10.S8
10.L1
9.B15
9.B14
8.B20
8.B15
8.E6
8.O4
8.O5
8.R14
9.B7
9.B8
9.B11
9.B12
9.T1
9.R2
9.R4
8.B1
8.B6
8.B5
8.O2
8.R2
8.B18
8.B19
8.B32
8.B31
8.E11
8.O6
8.R6
8.R10
8.R12
8.C1
8.C2
8.B10
8.E1
8.E2
8.E4
8.E3
8.E7
8.E8
10.L4
8.O1
10.R12
10.R14
9.R5
8.R13
9.B6
9.B5
10.R4
10.E1
10.L2
10.L3
10.R10
10.R11
10.T1
10.R1
9.R13
8.B2
9.O2
10.R9
10.O1
8.O3
8.R1
9.R8
9.R3
9.O1
1.C1
1.R1
1.B11
1.S13
1.B8
1.O4
1.B13
1.O5
1.S15
1.O1
1.S16
1.T3
1.B14
1.L3
1.C2
1.L1
1.S9
1.B1
1.B3
1.S11
1.S10
1.S14
1.O2
1.S4
1.B4
1.S6
1.S5
1.B5
1.T1
1.S12
2.O3
2.S2
2.S1
2.E1
2.B2
2.O2
2.B3
2.B9
2.B6
2.B7
3.E1
3.O1
3.C1
3.B4
3.E3
3.E2
4.B1
4.O1
4.O3
4.C5
4.C3
4.C9
4.C13
4.B3
4.E3
4.C6
4.B13
4.B15
4.R4
4.B22
4.C16
4.B23
4.B25
4.R3
4.E5
4.B26
4.R5
4.E4
4.B5
4.B7
4.B6
4.C7
4.C8
4.B4
4.B2
4.C1
4.E2
5.B1
5.B15
5.B16
5.T1
5.B11
5.B6
5.B7
5.B5
5.B14
5.O2
5.B9
5.B12
5.B13
5.O3
5.O4
6.O3
6.O6
6.O5
6.R1
6.B6
6.T1
6.S2
6.L1
6.B5
6.O1
6.S1
6.L2
6.R2
6.L3
6.O2
6.O4
7.S2
7.O3
7.O4
7.S5
7.L1
7.L3
7.L2
7.S7
7.C1
7.B6
7.O1
7.B11
7.S3
7.B4
7.S1
7.S4
7.B2
7.B3
7.E2
7.B7
7.O2
7.E1
7.T1
7.B9
7.R1
7.B12
4.B10
7.B8
4.B24
5.B10
5.O1
1.S8
2.S3
1.B9
1.S1
1.O3
1.L2
2.R1
1.B10
4.C2
7.O5
7.B5
7.B10
7.B1
6.B2
6.E2
6.B3
1.B2
1.B6
1.B7
1.B12
1.S2
1.S3
1.T2
2.B4
2.B5
2.B8
2.B10
2.O1
3.B3
3.E4
5.B8
4.C4
4.C10
4.C11
4.C14
4.C15
4.B9
4.B11
4.B14
4.B17
4.B20
4.E1
4.R6
4.O2
10.C1
10.S1
10.S3
10.S5
10.S9
10.S15
8.B11
8.B12
8.C3
8.B8
8.B9
8.B13
8.B21
8.B23
8.B28
8.E5
8.O9
8.R7
9.B16
9.B19
9.B22
9.R1
8.B33
9.B25
10.B3
10.R15
9.B10
10.B2
7.S6
9.B20
9.R15
6.S3
6.E1
5.B2
5.B3
5.B4
4.C12
4.B21
4.B19
4.B8
4.R1
2.B1
3.B2
3.B1
4.B16
4.B18
4.O4
4.S1
4.R2
10.R2
1.S7
10.S2
8.B25
8.B24
8.B22
9.B21
9.B24
9.B3
9.B4
9.B13
9.O4
10.S12
8.R4
10.S11
8.R11
9.B9
8.B30
9.R12
9.B18
8.B14
8.B3
8.B4
9.B17
8.R9
8.C4
8.C5
8.R5
8.B7
8.B16
8.R3
8.E12
9.B26
8.C6
10.S17
4.R7
8.O7
8.E13A
8.E9
8.E10
8.O8
6.B1
8.C8
8.C12
1.T4
8.C7
8.C14
8.E13
4.B27
8.C9
8.O10
4.C17
8.C10
8.C13
8.C11
8.E14
8.B35
6.B7
6.B8
8.E15
8.R15
10.L5
 

Rammeområde 6.O3


Plannavn
Auder√łdlejren

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Landzone

Anvendelse
Kasernebygningerne vil kunne anvendes til formål, som: Kursus­ og undervisningsfunktioner,
Undervisningsinstitutioner (f.eks. lærerseminarium, fagskoler o.l.),
Idræts­ og bevægelsesaktiviteter, spejderaktiviteter og lignende,
Feriecenter turist­ og hotelfunktioner,
Naturformidlingscenter,
Museumsaktiviteter samt √łvrige kulturfunktioner,
Sundhedscenter,
Klubhus og driftsbygninger til den nærliggende golfbane,
Filmstudier og lignende.

Bygningerne kan i begrænset omfang og efter kommunens konkrete vurdering anvendes til erhvervsformål som:
Liberale erhverv (arkitekt¬≠ og ingeni√łrvirksomhed, IT-virksomhed, o.l.),
Kreative erhverv (kunsthåndværk, pottemagerværksted, kunstmaler, o.l.),
Administration.

Det er som udgangspunkt ikke muligt at anvende Auder√łdlejren til boligform√•l, dog m√•:
2 eksisterende boliger ved indk√łrslen til lejren fortsat anvendes til boligform√•l,
Op til 9 boliger etableres, som er relaterede til virksomhedernes drift,
Materielg√•rden med tilh√łrende maskinpark fastholdes som tjenestebolig,
1 bolig med en almindelig have udstykkes i Skydegården.

Ubebyggede arealer kan anvendes til f√łlgende aktiviteter og anl√¶g:
Ikke ¬≠st√łjende friluftsm√¶ssige form√•l,
Offentlige stier,
Mindre parkeringsanlæg i det vestlige delområde.

For den √łvrige bebyggelse i det vestlige delomr√•de skal nedrivning og opf√łrelse af erstatningsbyggeri tilpasses de eksisterende sokler. Ved nye anvendelser i det √łstlige delomr√•de skal naturinteresserne g√• forud for andre interesser.
Den lille havn i det nordlige delomr√•de m√• kun anvendes til havneform√•l, herunder lokalt sm√•fiskeri. Der kan opf√łres mindre b√•dskure, mindre klubhuse og lignende til havnens drift og kun i direkte tilknytning til lystb√•dehavnen.

Bemærkning
Afgr√¶nsning af Auder√łdlejren og de best√•ende bygninger i omr√•det fastl√¶gges som det fremg√•r afkortet i bilag D. Auder√łdlejrens omr√•de opdeles i et vestligt, et √łstligt og et mindre nordligt delomr√•de.
Omr√•det g√łres offentligt tilg√¶ngeligt ad veje og stier, og yderligere offentlig adgang kan etableres. Den planlagte sti rundt om Arres√ł skal kunne gennemf√łres over ejendommen. Der skal sikres offentlig adgang og forbindelse til n√¶romr√•dets nuv√¶rende og planlagte stinet.
Der gives mulighed for hovedsageligt almene og rekreative anvendelsesmuligheder p√• de ubebyggede arealer og i de best√•ende bygninger. Bygningerne m√• ikke udvides. Den samlede bygningsmasse m√• ikke udvides. Der kan i et mindre omfang ske en tilpasning af de eksisterende bygninger. Fornyelse af en eller flere af de 11 bygninger skal ske inden for det nuv√¶rende byggefelt, bygningsdybde, etageh√łjde og bygningsmellemrum. De 11 bygninger i ‚ÄĚden lille hestesko‚ÄĚ (vest for adgangsvejen gennem bebyggelsen til havnen) kan i et mindre omfang adderes lette glasudbygninger eller tilsvarende let bygningsudtryk, som et nyt indgangsparti, en elevator eller lignende for den enkelte bygnings f√¶lles funktioner. Der kan kun tilf√łjes s√•danne lette tilbygninger p√• to sider af bygningen og med en maksimal tilbygningsdybde p√• 2 - 3 meter. Endvidere kan der tilf√łjes sm√• bygningselementer, som altaner, skure mv. Den samlede bygningsmasse udenfor ‚ÄĚden lille hestesko‚ÄĚ m√• ikke for√łges. Det tidligere skydebaneareal f√łres tilbage til naturligt terr√¶n. Der m√• ikke placeres st√łjende funktioner, dominerende masteanl√¶g, belysning eller lignende tekniske anl√¶g. Valg af anvendelsesmuligheder skal ske i respekt for natur- og rekreative interesser. De kommende genanvendelsesform√•l set under et m√• ikke f√• vejtrafikken p√• Arren√¶s til at stige i v√¶sentlig omfang i forhold til da s√łv√¶rnets Grundskole anvendte omr√•det. Bebyggelsen i det vestlige delomr√•de skal holdes indenfor den store hestesko, inkl. det nuv√¶rende garage- og v√¶rkstedanl√¶g.

Her gælder også
4.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget
Halsnæs Kommune · Rådhuspladsen 1 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4099 · mail@halsnaes.dk