Rammeområde 6.L3


Plannavn
Breder√łd

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bemærkning
Der skal tages s√¶rligt hensyn til omr√•dets karakter og v√¶rdier s√•vel landskabeligt som bebyggelsesm√¶ssigt. Landsbyens afgr√¶nsning skal fastholdes. Der kan ikke ske udstykninger eller opf√łres nye boliger. Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som et v√¶rdifuldt kulturmilj√ł.

Her gælder også
3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget