Rammeområde 6.L2


Plannavn
Søbakken

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Landzone

Min. grundstørrelse
700

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
1½

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse

Bemærkning
Områdets afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Der kan opføres enkelte nye boliger, men kun som huludfyldning og kun i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Der skal tages særligt hensyn til det omgivende landskab.

Her gælder også
3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget