Rammeområde 6.L1


Plannavn
Auder√łd

Plandistrikt
Kregme

Zonestatus
Landzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

Bemærkning
Der skal tages s√¶rligt hensyn til omr√•dets karakter og v√¶rdier s√•vel landskabeligt som bebyggelsesm√¶ssigt. Landsbyens afgr√¶nsning skal fastholdes, dog kan der opf√łres enkelte nye boliger, men det kan kun ske som huludfyldning og kun i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. Omr√•det skal fastholdes i landzone. Landsbyen og dens omgivelser er udpeget som et v√¶rdifuldt kulturmilj√ł.

Her gælder også
3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget