Rammeområde 5.O4


Plannavn
Magleblik Idrætsanlæg

Plandistrikt
Magleblik

Max. bygningsh√łjde
15 m

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
Bebyggelse må være 15 meter, enkelte bygninger dog op til 24 m

Anvendelse
Idr√¶tsanl√¶g, idr√¶tshaller, gr√łnne omr√•der, parkeringspladser

Bemærkning
Eksisterende terr√¶nforhold og beplantning skal bevares i st√łrst muligt omfang. Omr√•det skal afsk√¶rmes mod Hiller√łdvej af et beplantningsb√¶lte. Omr√•det skal v√¶re offentligt tilg√¶ngeligt under hensyn til omr√•dets anvendelse.

Her gælder også
3.3, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget