Rammeområde 5.B8


Plannavn
Tårnvej

Plandistrikt
Magleblik

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
150, dog min. det dobbelte af boligarealet

Bebyggelsesprocent
25

Max. antal etager

Anvendelse
Boligområde, tæt-lav

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget