Rammeområde 5.B16


Plannavn
Bjørnebakken

Plandistrikt
Magleblik

Max. bygningshøjde
8,5 m

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
Bolig + min. 100 m² grund til tekniske installationer

Bebyggelsesprocent
30

Max. antal etager
2, dog højest 8,5 meter

Anvendelse
Boligområde, tæt-lav

Bemærkning
Bebyggelsen og anlæg i øvrigt skal tilpasses terræn og omgivelserne. Der skal tages særligt hensyn til overgangen mellem bebyggelsen med tilhørende anlæg og markerne mod syd. De levende hegn, der ligger i skellet mod markerne skal bevares

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget