Rammeområde 5.B1


Plannavn
Skovfogedlodden

Plandistrikt
Magleblik

Zonestatus
Byzone

Min. grundstørrelse
150, dog min. det dobbelte af boligarealet

Max. antal etager

Anvendelse
Boligområde

Bemærkning
Bebyggelse og anlæg skal harmonere med landskabet, skoven og den omgivende bebyggelse.

Her gælder også
3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 
Status:
Vedtaget