Rammeområde 4.R7


Plannavn
Hanehoved Nord

Plandistrikt
Frederiksværk

Arealanvendelse
Gr√łnt omr√•de, park, naturomr√•der, skov, rekreative anl√¶g, offentlige anl√¶g og stier, regnvandsforsinkelsesanl√¶g

Byggeforhold
Kan ikke bebygges

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
Kan ikke bebygges

Anvendelse
Gr√łnt omr√•de, park, naturomr√•der, skov, rekreative anl√¶g, offentlige anl√¶g og stier, regnvandsforsinkelsesanl√¶g

Bemærkning
Naturtypen i området skal bevares i stort omfang. Der kan eventuelt etableres enkelte mindre bygninger i forbindelse med offentlige anlæg som pumpestationer, læskure og lignende. Området skal anvendes rekreativt, og der skal sikres mulighed for offentlig adgang til de dele af området, der for eksempel ikke anvendes til afgræsning eller regnvandsbassiner.

Her gælder også
4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget