Rammeområde 4.E4


Plannavn
K.A. Larssensgade

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
1200

Bebyggelsesprocent
35

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Erhvervsformål og butikker til særligt pladskrævende varer

Bemærkning
Bruttoetagearealet for den enkelte butik må ikke være over 1.500 m². Ejendommenes facade mod K.A.Larssensgade skal være en indbydende forretnings- eller erhvervsfacade eller et beplantningsbælte.

Her gælder også
3 3.7, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget