Rammeområde 4.C9


Plannavn
Strandgade

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
Kan ikke udstykkes

Bebyggelsesprocent
40

Max. antal etager
1¬Ĺ

Anvendelse
Centerformål og boligformål samt kunstnerværksteder

Bemærkning
Bruttoetagearealet for de enkelte butikker m√• ikke v√¶re st√łrre end 150 m¬≤. Bebyggelse skal udformes med symmetriske saddeltage uden valm med en tagh√¶ldning p√• mindst 40 grader. Der m√• ikke anvendes glaserede tagsten. Omr√•det er kulturhistorisk vigtigt, da det er en af byens √¶ldste gader, og der er stadig en r√¶kke meget gamle bygninger, herunder enkelte af de gamle ‚ÄĚClassenshuse‚ÄĚ. Ved nybyggeri, ombygning, udformning af butiksfacader, skiltning og lignende skal der derfor tages stort hensyn til gadens historiske karakter og de bevaringsv√¶rdige bygninger.

Her gælder også
3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget