Rammeområde 4.C15


Plannavn
Vognmandsgade

Plandistrikt
Frederiksværk

Zonestatus
Byzone

Min. grundst√łrrelse
700

Bebyggelsesprocent
110

Max. antal etager
2

Anvendelse
Centerformål og kunstnerværksteder dog ikke butikker

Bemærkning
Omr√•det skal fungere som et bindeled mellem Torvet og stationen. Det er vigtigt at fastholde den lidt sn√łrklede struktur, der er i omr√•det og som har udgangspunkt i mange tidligere anvendelser. Omr√•det rummer enkelte kulturhistoriske interessante bygninger, som skal s√łges sikret.

Her gælder også
3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 
Status:
Vedtaget